Resmi Boyut


Günümüzde toplumsal yapıların değişmesi, kişilerin hissettikleri cinsiyete geçebilmekte ve hissettikleri cinsiyete yönelik tedavi olabilmektedir. Bununla birlikte ülkemiz yasaları da Türk Medeni Kanunu kapsamında bu değişikliğe bazı şartlarda onay vererek, kişilerin hissettikleri cinsiyette hayatlarına devam etme imkanı sağlamaktadır. Nitekim Türk Medeni Kanunumuzun 40. maddesi cinsiyet değişikliğini bazı şartlara bağlayarak şu şekilde düzenlemiştir:

"Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir."

Cinsiyet Değiştirmenin Şartları : Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesinde düzenlenen cinsiyet değişikliği için talep eden şahısların bazı şartlara sahip olması gereklidir. Bu şartların sağlanmaması halinde görevli mahkeme cinsiyet değişikliğine onay vermeyecektir.

1. Aşama: Hukuk ve Hastane Süreci

Cinsiyet değiştirmek için şartlar şu şekildedir:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Bekar olmak,
  • Ruh sağlığı acısından cinsiyet değişikliğinin zorunlu olması (Rapor olmalı)

Mahkemenin sevk ettiği hastaneden cinsiyet değişikliği ameliyat iznine yönelik rapor alma şartı vardır.

Mahkemenin izin vermesi görüldüğü üzere Türk Hukuk Sistemi, cinsiyet değiştirme işlemlerini sıkı şartlara bağlamış olup mahkemeye sunulan raporların da tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastanesi tarafından verilmesi gerekmektedir. Nitekim Özel hastane vb. Sağlık hizmeti veren kuruluşlardan alınacak raporlar Mahkemece dikkate alınmamaktadır.

2. Aşama: Ameliyat Sonrası Hukuk ve Hastane Süreci

Dava dosyasına sunulan raporlar devlet hastanesine ait raporlar olmalıdır. Davanızın devam ettiği mahkeme dosyasına sunduğunuz raporların onayını hastaneden istemekte, raporlar özel hastane ise devlet hastanesine ameliyat olup olmadığınıza yönelik cinsiyet tespiti istenmektedir.

Cinsiyet Değiştirme Davasını Kimler Açabilir ? Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi kapsamındaki şartlan sağlamış, ruhsal ve fiziksel olarak cinsiyet değiştirmeleri zorunlu olan her yurttaş, ilgili mahkemede cinsiyet değiştirme davasını açabilir.

Cinsiyet Değiştirme Davası Kimlere Karşı Açılır ? Çekişmesiz yargı kapsamında değerlendirilen cinsiyet değiştirme davaları, diğer nüfus davaları gibi Nüfus Müdürlüğü'ne karşı açılacak ve davalı sıfatında Nüfus Müdürlüğü olacaktır.